Roulette – bordet och satsningarna

Ett Roulettebord kan se lite förvirrande ut när man tittar på det för första gången, men faktum är att det inte alls är så komplicerat som man kan tro. Här går vi igenom hur Roulettebordet ser ut och de satsningar som finns markerade på bordet.

Rouletthjulet
På ena sidan av Roulettebordet finns ett Rouletthjul. När alla satsningar är gjorda kommer hjulet att snurras igång och då snurrar en kula med runt hjulet. När hjulet så småningom stannar så kommer kulan också att stanna och då falla ner i något av de fack som finns runt hela hjulet. Totalt finns det 37 respektive 38 fack, beroende på vilken Roulettvariant man spelar. Facken är märkta med 1-36 samt en eller två fack som är märkta med nollor. Facken är placerade så att vartannat fack är rött och vartannat fack är svart. Nollorna är gröna. Den eller de spelare som har spelat på just det fack där kulan hamnar vinner spelomgången och därför gäller det att göra rätt satsningar.

Roulettebordet
Alla satsningar man kan göra under spelets gång finns angivna på Roulettbordet. Man kan satsa på exempelvis en färg (rött eller svart) eller på ett nummer mellan 1 och 36. Men man kan också satsa på många andra saker, till exempel udda eller jämnt, en rad, ett dussin eller en kolumn. På Roulettbordet finns alla siffror med i korrekt ordning. De är indelade i rader om tre och tre. På översta raden finns 1, 2 och 3. På nästa rad finns 4, 5 och 6, och så vidare. Längst upp hittar man nollan (och dubbelnollan ifall man spelar Amerikansk Roulette). Siffrorna är inte bara indelade i rader, utan också kolumner, och det finns tre olika kolumner att välja bland. Dessa tre finns längst ner på Roulettbordet, nedanför raden med siffrorna 34, 35 och 36. På vänster sida av Roulettbordet finns ytterchanserna. Dit hör dussin, som också är jämnt fördelade med 12 nummer var. Där finns också rött och svart samt jämna och ojämna nummer. Dessutom kan man välja att dela sin satsning på flera nummer, till exempel genom att lägga din spelmark mittemellan två nummer på Roulettbordet. Då vinner du ifall något av dessa nummer inträffar.